Πρόπολη

Πρόπολη

Ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά που παίρνουμε από την κυψέλη είναι η πρόπολη, αποτελεί φυσικό προϊόν της μέλισσας από συλλογή και επεξεργασία διαφόρων ρητινών από τους οφθαλμούς των φυτών που επισκέπτεται. στο μεγαλύτερο μέρος της αποτελείτε από ρητίνες αλλά η σύνθεση της είναι ιδιαίτερα σύνθετη με πάνω από 300 χημικές ενώσεις. Η πρόπολη βάση διεθνών ερευνών έχει δράση κατά παθογόνων βακτηρίων, ιούς , μύκητες  όπως και αντιφλεγμονώδη δραση.

Συλλέγουμε την πρόπολη τοποθετώντας ειδικά φύλλα σήτας στο πάνω μέρος εσωτερικά της κυψέλης από οπού παίρνουμε την πλέον καθαρή πρόπολη που μπορούμε να συλλέξουμε.